Evropský fond pro regionální rozvoj

PĚŠÍ TURISTIKA

Jak cyklisté, tak turisté naleznou v blízkém i vzdálenějším okolí Olešné pestrou síť turistických stezek. Vybrat si můžete z tras nabízejících pohodlnou procházku až po trasy s náročnějšími výstupy, jako např. trasa na vrchol Ostružné.