Evropský fond pro regionální rozvoj

WĘDKOWANIE

 Po obu stronach zapory wodnej Olešná można znaleźć spokojne zakątki kuszące, aby usiąść na krzesełko rybackie, zarzucić wędkę i cierpliwie czekać.