Evropský fond pro regionální rozvoj

PARKOVIŠTĚ

Okolo rekreační zóny Olešná naleznete hned několik parkovišť, viz mapa. Areál Aquaparku Olešná disponuje vlastním parkovištěm, které je možno, v případě vyšší návštěvnosti, kapacitně rozšířit na přilehlé travnaté plochy sloužící rovněž k parkování. V Autokempu Olešná je pro návštěvníky připraveno jejich vlastní parkoviště.